Pater Noster Race 20 maj 2017

  • 19 mar 2017

Nu är anmälan öppen för Pater Noster Race 20 maj 2017. I år är starten i Stenungsund och målgång i Skärhamn.

Genomförande

Båtarna delas in i startgrupper enligt SRS - 2017 grundstandard. Grupp I, SRS t.o.m. 0,949. Grupp II, SRS 0,950-1,029 Grupp III SRS 1,030 och uppåt.

Beräkning av starttider sker enligt omvänt SRS i 3 klasser. Det blir en ”jaktstart” där båtar med lägst SRS-tal startar först, därefter följer en successiv start. Båtarna beräknas alla komma i mål samtidigt. (Den båt som först går i mål vinner, 2:an blir 2:a o.s.v. Omräkning av resultatet kan komma att ske.

Kappseglingsområde

Kappseglingarna genomförs med start utanför Stenungssund Segelsällskaps lokaler och målgång vid Tjörns Segelsällskaps lokaler i Skärhamn. Seglingen sker på Hakefjorden, Marstrandsfjorden och Hjärteröfjorden,

Banan

Seglingsledningen väljer mellan tre alternativa banor beroende på vindstyrka och vindriktning. Vald bana anslås på anslagstavlan och meddelas vid skepparmöte. Total banlängd ca 20–30 Nm.

Avgift SEKAnmälningsavgift 400 kr. Avgift efteranmälan 600 kr.

Anmälan ska göras senast måndag 15 maj 2017 klockan 23.59 via stss.se
Därefter gäller efteranmälan, som kan göras via stss.se t.o.m. torsdag den 18 maj
klockan 23.59. Efteranmälan kan även göras direkt på tävlingsexpeditionen fredag 19 maj 18.30-20.30

Läs mer