En ny 606 är född!

  • 22 feb 2018

Team Helander har fått tillökning I båtbeståndet I form av en 606 - lagom till det stundande SM'et!