Torsten Hartzell, en trogen medlem och seglare har gått ur tiden

  • 15 jul 2018

Torsten Hartzell, född den 26 mars 1933, har lämnat oss efter ett långt och innehållsrikt liv.

Torsten var en Båtmänniska ut i fingerspetsarna. Som utbildad sjökapten seglade han med Kungsholm som förste styrman under tiden som sjötrafiken gick kontinuerligt mellan Sverige och USA. Han har ägnat många år av sitt liv som medlem och kappseglare i Stenungsund Segelsällskap där han var aktiv redan från klubbens start.

Dom sista åren i sin yrkeskariär, då han gått i land, ägnade han åt att göra arbetsplatserna säkrare för dom som jobbade, han arbetade för Yrkesinspektionen och med erfarenheten från havet och båtar kunde Torsten lätt se vad som kunde göras bättre och säkrare.

När Börje Grentzelius fick uppdraget att starta upp en Cruising grupp i Stenungsunds Segelsällskap så var Torsten inte sen att hänga på. Han tog senare över den gruppen och drev den med stor glädje och ambition under många år och vid säsongavslutet i december gick han gärna ut med gruppen för att studera stjärnor och berätta hur man navigerade med hjälp av dom.

Torsten satt i många år i styrelsen för segelsällskapet och då han lämnade detta uppdrag 2013 blev han utnämnd till Hedersmedlem.

Torsten var en ständigt pålitlig person som alltid ställde upp när hjälp behövdes. Han delade alltid med sig av sina kunskaper och erfarenheter och har hjälpt många att bli duktiga kappseglare

Det är med stor sorg jag fick beskedet om hans bortgång och allas våra tankar går till Torstens familj

Söndag den 15 juli 2018

Olof Beckman
Ordförande Stenungsund Segelsällskap