Höstträning för Jolle

  • 22 jul 2020

Jolle, Access, Sjöbusar och Sjörävarträning för hösten har öppnat

Anmälan för Höstens Jolleträning, Accessegling Sjörövarare och Sjöbusar har öppnat. Mer information. Klicka på länkarna nedan.

Segling för personer med särskilda behov (Access)
Sjörövare och Sjöbusar
Jolleträning