Kallelse till årsmötet/anmälan

  • 12 feb 2024

Alla medlemmar kallas härmed till Årsmöte i Stenungsunds Segelsällskap.

Årsmötet äger i år rum på Stenungsbaden med efterföljande pyttipanna.

Datum och tid för årsmötet är 21 februari kl 18.00 2024.

Motioner skall vara inlämnde senast 28 januari 2024 genom att maila densamma till stss@stss.se

Agenda för mötet kommer att finnas på klubbens hemsida www.stss.se från och med 14 februari 2024.

Handlingarna för årsmötet kommer finnas tillgängliga från 14 februari 2024 på www.stss.se samt efter överenskommelse på kansliet.

Vi uppskattar ett mail till stss@stss.se med meddelande om ni kommer så vi kan dimensionera mängden pyttipanna.

Varmt välkomna

Styrelsen i Stenungsunds Segelsällskap